BŁĘKITNA WIOSKA

   Wprowadzenie do projektu p.n. „Błękitna Wioska”

Błękitna Wioska to nazwa projektu, którego realizacja ma na celu powstanie w Helu odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia badań i morskiej edukacji utrwalających wartość bałtyckich walorów przyrodniczych regionu dla potrzeb rozwoju turystyki i utrzymania rybołówstwa, a także wychowania młodego pokolenia w duchu poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Nazwa wywodzi się od prowadzonego w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Błękitna Szkoła, w której krzewi się wiedzę o biologii i ekologii organizmów morskich, przyrodniczych podstawach cywilizacyjnego dobrobytu ludzi, lokalnej tradycji kulturowej wywodzącej się z prowadzenia rybołówstwa, ochronie i eksploatacji zasobów naturalnych Bałtyku.

Błękitna Wioska to m.in. rekonstrukcja typowej bałtyckiej wioski rybackiej sprzed stu lat, w oparciu o zachowane historyczne plany helskich checzy. To miejsce służące zachowaniu i afirmacji kaszubskiej kultury i rybackiego rzemiosła. Jej współczesnymi mieszkańcami będzie młodzież szkół różnego szczebla oraz studenci przebywających w Helu m.in. na zajęciach Błękitnej Szkoły oraz akademickich kursach w Stacji Morskiej.

Więcej >>>  podprojekt „Bałtycka osada”

Błękitna Wioska przyczyni się do rekultywacji przyrodniczych siedlisk wydmowych, zniszczonych w wyniku istnienia na tym terenie zaplecza remontowego dla nabrzeży i basenów tutejszego portu wojennego.

Więcej >>> podprojekt „Park wydmowy”

Błękitna Wioska to także plan budowy ośrodka badań i edukacyjnej ekspozycji morświnów.

Więcej >>> podprojekt „Morświnarium”

Błękitna Wioska to także budowa i modernizacja ujęć wody morskiej oraz systemu retencji na potrzeby doświadczalnych hodowli organizmów w wodach słonawych oraz czynnej ochrony gatunkowej.

Więcej >>> podprojekt „Aqua-Labs”

Błękitna Wioska będąc częścią Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie miejscem pro-przyrodniczego wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a grupami społecznymi wykorzystującymi walory przyrodnicze morza na pożytek swojego dobrobytu ekonomicznego. Będzie rzetelnym źródłem informacji o stanie środowiska morskiego a szczególnie siedlisk i gatunków objętych systemem ochrony UE Natura 2000.

Ponieważ każdą koncepcję można poprawić prosimy o opinie i uwagi:

 probaltic@ug.edu.pl

 

Lokalizacja projektu „Błękitna Wioska”


<<<POWRÓT