XI AC ASCOBANS

będzie obradować w Jastrzębiej Górze

Owocuje badawcza aktywność Polski na polu poszukiwań nowych danych z zakresu biologii i ekologii bałtyckich ssaków oraz informacyjne i szkoleniowe działania realizowane w ramach Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju  "BALTDER" jakie prowadzi Stacja Morska UG w Helu. Wynikająca z badań podstawowych wiedza powoli przekładana jest na praktykę - na wdrażane poprzez administracyjne zalecenia różne formy czynnej ochrony  zagrożonych gatunków. Płaszczyzną ujednolicania standardów tej ochrony są, służące również wymianie doświadczeń międzynarodowe spotkania ekspertów. Kolejne właśnie jest przygotowywane ...

XI posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyki i Morza Północnego (ASCOBANS) odbędzie się pod koniec kwietnia 2004. Na miejsce obrad po raz wtóry wybrano Polskę. Przedstawiciele bońskiego Sekretariatu ASCOBANS/UNEP w dniach 20-22 listopada wizytowali Hel w celu wytypowania miejsc na planowane na kwiecień spotkania. 

Dyskusję międzynarodowych ekspertów, będących przedstawicielami rządów Państw Stron Porozumienia ASCOBANS i Konwencji Bońskiej, w sprawach dotyczących ochrony środowiska, rybołówstwa i gospodarki morskiej zdominuje zapewne wdrożenie planu odtworzenia i ochrony morświnów w Bałtyku oraz przygotowanie podobnego przedsięwzięcia dla populacji z Morza Północnego i Cieśnin Duńskich.

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT