MORŚWIN

 

Zapraszamy serdecznie do nowego serwisu internetowego poświęconego bałtyckim morświnom:

www.morswin.pl 

 

W związku z pojawianiem się błędnych i fałszywych informacji na temat ochrony bałtyckich morświnów i konsekwencji tego faktu dla rybołówstwa informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za treść innych stron internetowych poruszających tę tematykę oprócz stron przez nas autoryzowanych.

 

Stacja Morska IO UG

<<< Stacja Morska - strona główna         Fokarium Stacji Morskiej >>>