Nasza baza nie obejmuje jeszcze wszystkich gatunków, ale do tego zmierzamy. Także pokazane siedliska nie wyczerpują ich pełnej różnorodności. Dokładna ich klasyfikacja w odniesieniu do Bałtyku nie jest jeszcze ustalona, odkrywane i definiowane są kolejne. Wiele mikro-siedlisk ciągle wymyka się
z ustalanych schematów. Kluczem według którego posegregowano informacje o poszczególnych gatunkach są ich miejsca w systematyce taksonomicznej. Nasze opisy biologicznych
i ekologicznych cech poszczególnych gatunków nie wyczerpują całej wiedzy jaką dziś dysponuje o nich nauka. Po więcej informacji warto sięgnąć do fachowej literatury.

Te i inne problemy motywują nas
do zwrócenia się z prośbą do osób odwiedzających naszą stronę internetową
o przesyłanie wszelkich uwag, komentarzy oraz informacji, które z jednej strony wykażą ewentualne błędy, a z drugiej pomogą
w dokonaniu uzupełnień i wzbogaceniu wspólnie użytkowanego atlasu.

wejście >>