BŁĘKITNA SZKOŁA


 

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu  ,,Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza" 
realizowanego przez: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
Uniwersytet Gdański i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 


Drodzy nauczyciele biologii, geografii, ekologii, przyrody!

Każda pora roku jest dobra na mądrą wycieczkę. Jeśli Wasza trasa wędrówki będzie zmierzała w rejon malowniczego Półwyspu Helskiego, z przyjemnością proponujemy włączenie do programu wycieczki zajęć "Błękitnej Szkoły - Warsztaty Morskie". Ta szkoła to kursy edukacyjne i lekcje z zakresu problematyki ekologicznej morza i jego strefy przybrzeżnej. Kursy i lekcje prowadzone są w formie prelekcji i seminariów, bogato ilustrowanych filmami lub okazami, oraz w postaci zajęć terenowych (przyrodnicze ćwiczenia w plenerze, zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów). Zajęcia odbywają się w Helu.

Błękitna Szkoła proponuje kursy (jedno i dwudniowe) oraz lekcje. Prosimy uważnie przeczytać naszą ofertę, a na pewno znajdziecie Państwo odpowiedni dla siebie program.

1. Typy zajęć:

  • Kursy 1- lub 2-dniowe - dla grup liczących od 15 do 32 osób, chcących ciekawie spędzić czas nad morzem.

>>> Jak wyglądają zajęcia kursowe? - galeria zdjęć i krótki opis tego co się u nas dzieje.

  • Lekcje - adresowane do 15 - 32 osobowych grup nie mających wiele czasu.

 

2. Proponowane tematy zajęć  - 12 arcyciekawych tematów.

 

3. Jak zorganizować uczestnictwo? - szczegółowe warunki uczestnictwa w zajęciach.

 

4. Dojazd - szczegółowa mapa dojazdu do Stacji Morskiej.

 

5. Inne atrakcje Półwyspu - więcej argumentów przemawiających za przyjazdem na Półwysep.

 

6. Nocleg i wyżywienie - przykładowe miejsca.


BŁĘKITNA SZKOŁA oferuje nową usługę w postaci przyjazdu edukatora do Państwa placówki

Od 1 marca 2015 roku rozpoczynają się zapisy na zajęcia prowadzone przez edukatora ,,Błękitnej Szkoły” w Państwa szkole.

Wybór tematu jaki będzie poruszony na zajęciach zależy od Państwa i może dotyczyć zagadnień związanych z: ssakami morskimi, ptakami bądź rybami południowego Bałtyku. W ramach tych tematów zostaną omówione problemy strefy brzegowej, kwestie bioróżnorodności oraz ekologii morza. Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 2 x 45 min. 

Zajęcia są darmowe. Koszty przyjazdu i prowadzenia zajęć ponoszone są wyłącznie przez organizatora - Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwszeństwo w zapisach będą miały szkoły ze wsi i miast poniżej 5 tys. osób.

Jak to zorganizować?

Zrealizowane projekty:

Ekologia Morza - materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Sojusz z Naturą - niezwykły dowód na to, że współpraca Wojska 

                                  i cywili jest możliwa.


Uwaga!

Ta strona jest jedyną oficjalną witryną "Błękitnej Szkoły" Stacji Morskiej IO UG w Helu. 
Za treści umieszczane na stronach komercyjnych, wykorzystujących nasze zajęcia 
do sprzedaży usług turystycznych, nie odpowiadamy !


<<< Stacja Morska
       

<<< fokarium