Inne problemy

2009-02-22 - Wybuch !!!
tekst K.E. Skóra

<<<POWRÓT