Przyjaciele

Stacja Morska, jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego finansowana jest przez Skarb Państwa. Niestety pieniędzy tych nie wystarcza na pokrycie kosztów działalności Stacji, finansowanie przedsięwzięć tak kosztownych jak np. budowa fokarium. Na szczęście Stacji pomagają jej przyjaciele i sponsorzy, których listę znajdziesz niżej.

Jeśli chciałbyś wspomóc działalność Stacji Morskiej, wystarczy wpłacić pieniądze na jedno z poniżej podanych kont: 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

  ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

 

BPH PBK S.A. 

konto: 03 1060 0076 0000 4098 9018 8450

z dopiskiem "Foki”

BZ WBK S.A. I/O Gdańsk

konto: 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841

z dopiskiem "Morświn"

 

mBank 

konto: 06 1140 2004 0000 3402 3810 5862

z dopiskiem "Chronimy Morze Bałtyckie"

     Nasi przyjaciele

Komitet Badań Naukowych

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej

Ekofundusz

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 PLUS GSM

WWF SWEDEN

UNDP GEF/SGP

Grupa LOTOS

Polifarb Dębica

Beckers

"Grundfos Pompy" SA

 

mBank

PKN ORLEN SA

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska"

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"

Rada Miasta w Helu

,,Sanitec-Koło" Sp. z o.o.

ABEKO Poland Sp. z o.o.

Kredyt Bank S.A.

Linie Lotnicze SAS

"Koga Maris" sp. z o.o.

Szwedzko-Polskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Polska Żegluga Morska

Helscy rybacy

"Chłodnie Helskie"   

sp.z o.o.

Pensjonat ,,Helios"

w Helu

"ALFAZETA" sp. z o.o.

"Nautica"


<<<POWRÓT