Prawa autorskie

Informacje dla osób, instytucji, organizacji  i firm chcących wykorzystać materiały lub zdjęcia zamieszczone na stronach Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  jest otwarta na wykorzystywanie i dystrybucję wszystkich oryginalnych materiałów znajdujących się na naszych stronach. Jednak wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych w sieci www - zdjęć czy tekstów, wymaga podstawowej wiedzy na temat praw autorskich.

1. W celu wykorzystania  artykułów z naszych stron w prasie lub lokalnym biuletynie nie ma potrzeby zwracania się do nas z prośbą o zgodę, jeśli będą przestrzegane podstawowe zasady opisane na tej stronie.

2. Materiały znajdujące się na naszych stronach mogą być swobodnie wykorzystywane do celów osobistych lub edukacyjnych pod warunkiem podania źródła pochodzenia materiałów.

3. W przypadku korzystania z artykułów i innych materiałów zamieszczonych na naszych stronach wymagane jest zamieszczenie notatki: „Źródło: Stacja Morska IO UG w Helu (www.hel.ug.edu.pl)" lub „Źródło: Stacja Morska IO UG w Helu (www.fokarium.pl)” bądź  „Źródło: Stacja Morska IO UG w Helu (www.morswin.pl)" - w zależności z którego serwisu pobrano dane.

4. Umieszczenie linków do naszych stron jest mile widziane, ale prosimy o wcześniejszą konsultacje z nami w tej sprawie (michal.bala@ug.edu.pl).

5. Użycie loga Stacji, loga jej programów lub projektów wymaga uzyskania zgody Stacji Morskiej.

6. Niedozwolone jest wykorzystanie jakiegokolwiek z materiałów Stacji Morskiej znajdujących się na naszych stronach do:

  • osobistego lub firmowego zysku,

  • kampanii partii politycznych lub sugerowania poparcia Stacji Morskiej dla jakiegokolwiek kandydata na stanowisko publiczne,

  • jakiegokolwiek sugerowania poparcia Stacji Morskiej dla produktu lub idei, jeżeli takie poparcie nie zostało jasno sformułowane przez nas,

  • jakiegokolwiek podszywania się za biuro, pracownika, czy oficjalnego przedstawiciela Stacji Morskiej.

7. W przypadku chęci wykorzystania jakiegokolwiek zdjęcia należy zwrócić się z zapytaniem o zgodę do Stacji Morskiej. Komercyjne wykorzystanie jakiegokolwiek zdjęcia Stacji Morskiej IO UG i jej pracowników bez zgody stanowi złamanie prawa autorskiego, może także stanowić złamanie innych praw.
 

Uwaga! 
Niektóre zdjęcia prezentowane na naszych stronach są opublikowane na zasadzie udzielonych nam zezwoleń przez inne instytucje, organizacje i osoby prywatne. Przed ich wykorzystaniem należy sprawdzić źródło praw autorskich i informacje na temat warunków wykorzystania. Informacje na temat praw autorskich można uzyskać pod adresem: 
michal.bala@ug.edu.pl.


<<< Stacja Morska

<<< Fokarium