Płocie dla Zatoki

„Ryby dla Zatoki”1 to projekt powstały z inicjatywy naukowców i samorządów gmin położonych nad Zatoka Pucką reprezentowanych przez Komunalny Związek Gmin. Program wyznacza działania na rzecz przywrócenia naturalnej różnorodności biologicznej Zatoki Puckiej, w tym odnowy populacji gatunków ryb stanowiących kiedyś podstawę rybołówstwa zatokowego oraz bazę wędkarstwa rekreacyjnego. 

 

Część projektu realizowana jest w należącym do Komunalnego Związku Gmin Ośrodku Zarybieniowym „Swarzewo” położonym na terenie oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Co roku podchowywany jest tam narybek, który jesienią wypuszczany do Zatoki Puckiej wzmacnia populacje cennych gospodarczo, ale zagrożonych gatunków ryb. Unikalną cechą OZ „Swarzewo” jest wykorzystywanie stawu zasilanego wodą słonawą czerpaną z Zatoki Puckiej oraz karmienie ryb wyłącznie pokarmem żywym co przybliża  warunki chowu do naturalnych i pozwala uzyskać bardzo wysokiej jakości materiał zarybieniowy. Pokarm naturalny pozyskuje się podczas wiosenno-letniego masowego rozwoju planktonu w stawie stabilizacyjnym oczyszczalni (jest to ostatni staw zawierający już oczyszczone ścieki, gotowe do zrzutu do Bałtyku).

 

 

Narybek płoci (Foto: Jurek nurek Abramowicz)

 

 

Ważenie ryb (Foto: Jacek Konkel)

 

W poprzednich latach staw służył do podchowu siei, dając rocznie ok. 40 000 sztuk kilkugramowego narybku. W 2004 roku po raz pierwszy obsadę stawu wzbogacono o wylęg płoci pochodzącej z Zatoki Puckiej. Rozród ryb przeprowadzono w sposób naturalny wpuszczając tarlaki płoci do stawu narybkowego i udostępniając im substrat (gałęzie drzew iglastych) do złożenia ikry. Jesienią odłowiono ok. 5 000 sztuk narybku płoci. W tym roku rozród płoci przeprowadzono w podobny sposób wykorzystując w tym celu dodatkowy, niewielki staw tarlakowy. Po tarle substrat z ikrą przeniesiono do stawu narybkowego, gdzie po inkubacji wylęg płoci rozpoczął intensywne żerowanie na zooplanktonie. Podchów trwał do jesieni i 28 października 2005r. odłowiony narybek został przetransportowany w workach z wodą i tlenem nad zatokę, a następnie rozprowadzony wzdłuż brzegu na głębokości ok. 0,7m. Łącznie odłowiono 412kg narybku, co przy średniej masie jednostkowej wynoszącej 2,91g oznacza, że do Zatoki Puckiej wpuszczono ponad 140 000 młodych płoci. 

 

 

Przenoszenie ryb do łodzi (Foto: Jurek nurek Abramowicz)

 

 

Wypuszczenie narybku do wód zatoki  (Foto: Jacek Konkel)

 

Oczywiście jednorazowa, a nawet wieloletnia akcja zarybieniowa nie przyniesie trwałych - ekologicznych i rybackich korzyści. Większość wpuszczonego narybku zginie na różnych etapach swojego życia padając ofiarą drapieżników, pasożytów i chorób. Niewielki procent ryb, które przeżyją i osiągną dojrzałość płciową nie znajdzie odpowiedniego miejsca do złożenia i rozwoju ikry, a nawet ta inkubowana w odpowiednich warunkach narażona będzie na wyjadanie przez dominujące obecnie w Zatoce Puckiej gatunki ryb czyli babkę byczą i ciernikowate. Mimo to zarybienia należy kontynuować, lecz jako działania doraźne, zabezpieczające przetrwanie cennej, lokalnej populacji płoci do czasu pełnego wdrożenia wszystkich elementów programu "Ryby dla Zatoki", przede wszystkim zaś poprawy warunków siedliskowych ryb i ograniczenia niekorzystnego wpływu gatunków niepożądanych a dominujących w Zatoce Puckiej.

 

Bartłomiej Arciszewski

31.10.2005r.

1Pelczarski W., Skóra K.E., Arciszewski B., Cytawa S. 1998. Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej. Projekt na zlecenie Komunalnego Związku Gmin. Władysławowo


<<< POWRÓT