Kolejne pstrągi w Zatoce

W dniu 2 października 2007r. Stacja Morska UG w Helu przeprowadziła zarybienie Zatoki Puckiej narybkiem pstrąga tęczowego. W przybrzeżnej strefie Zatoki wypuszczono ok. 18000 sztuk kilkunastocentymetrowych ryb.

Akcja zarybieniowa jest kontynuacją działań podjętych w 2005r. w ramach programu "Ryby dla Zatoki". Realizacja projektu ma odtworzyć utraconą różnorodność rybostanu Zatoki Puckiej i przywrócić ekologiczne, gospodarcze i turystyczne znaczenie akwenu. Jednym z zadań osłonowych projektu jest ograniczenie ilości ryb ciernikowatych, które masowo żerują na ikrze i wylęgu innych ryb i tym samym stanowią duże zagrożenie dla osłabionych populacji gatunków takich jak szczupak i płoć.

Młode pstrągi w słonawych wodach Zatoki Puckiej będą szybko przyrastać i wkrótce w skład ich pokarmu wejdą  cierniki i cierniczki. Intensywne żerowanie może zmniejszyć dominację ryb ciernikowatych, a same pstrągi  w ciągu 2-3 lat staną się atrakcyjną zdobyczą połowów rybackich i wędkarskich.

Część wypuszczonych ryb została oznakowana i posiada przy płetwie grzbietowej niebieskie i zielone znaczki identyfikacyjne. Dzięki temu,  po otrzymaniu znaczka wraz z informacją o miejscu złowienia, masie, długości i po przeprowadzeniu analizy zawartości żołądka możemy poznać losy wypuszczonych ryb i ich wpływ na populacje ciernika i cierniczka. Uzyskane informacje pozwolą na dokładniejsze planowanie zakresu kolejnych zarybień.

Dlatego też Stacja Morska prosi rybaków i wędkarzy, którzy złowią pstrągi tęczowe w Zatoce Puckiej o przekazywanie informacji o tym fakcie naszej placówce. W zależności od ilość danych przekazanych wraz ze znaczkiem, wypłacamy nagrodę w wysokości 10 lub 20zł.

Bartłomiej Arciszewski

3.10.2007r.


<<< POWRÓT