Społeczne konsultacje na temat projektu p.n. „Błękitna Wioska”

Streszczenie dot. podprojektu : Bałtycka Osada  

Więcej na temat tego podprojektu dowiesz się klikając tutaj

Cele. Rewitalizacja wydmowego otoczenia plaży na potrzeby edukacji poprzez usadowienie na części terenu zespołu budynków, które swoją architekturą i układem będą odtworzeniem nadbrzeżnej wioski rybackiej z przypisaniem im nowych funkcji edukacyjno – socjalnych.

Zwiększenie atrakcyjności tego terenu dla turystyki kwalifikowanej (szczególnie poza-sezonowej) i podniesienie walorów krajobrazowych oraz urbanistycznych rejonu helskiej „Kolonii Rybackiej”, dla poprawy jakości życia jej oraz innych mieszkańców Helu i Półwyspu

Funkcja.  Ośrodek edukacyjno – badawczy, miejsce zachowania dziedzictwa kulturowego, miejsce rekreacji.

Lokalizacja.  Nieruchomości gruntowe i zabudowania oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 110/2, 111/3, położone przy ulicy Portowej w Helu

Struktura. Plan rozmieszczenia najważniejszych funkcji Bałtyckiej Wioski i jej otoczenia ilustruje niniejszy rysunek koncepcyjny autorstwa  A.M. architekci sp. z o.o. i Stacji Morskiej UG.

Objaśnienia: uUliczka rybackiej wioski (checze, ogrody, pasaż spacerowy itp.).  v Miejsce postoju rybackich łodzi z zapleczem magazynków i miejscem na suszenie sieci.  wBudynek zaplecza szkółki nurków i żeglarzy.  xPlaża.  y i z   Lokalizacja instalacji energetycznych i wodnych dla systemu AQUA -LABS.  {Budynek pomocniczy. |Ponadwydmowe pomosty na przedłużeniu ulic: Lipowej i Plażowej oraz wzdłuż wydmy. }Tereny parku wydmowego (rewitalizowane siedlisko przyrodnicze).

Termin.  Realizację budowy  „Bałtyckiej Wioski” zaplanowano na lata 2006 – 2010r.  

Więcej na temat tego podprojektu dowiesz się klikając tutaj

 Opinie i zapytania dotyczące projektu "Błękitna Wioska"  prosimy kierować na adres:
probaltic@univ.gda.pl

<<< Plany rozwoju

<<< Konsultacje społeczne