"Błękitna Wioska"
 

Plany rozwoju Stacji Morskiej w rejonie  tzw. "Małej Plaży" 


Wprowadzenie

List intencyjny

Położenie inwestycji

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Małej Plaży

Bałtycka osada

Morświnarium

Park wydmowy

Przebieg i wyniki konsultacji społecznych


Realizacja projektu

Bałtycka osada

Morświnarium

Park wydmowy

 Aqua-Labs


Opinie i zapytania dotyczące projektu Błękitna Wioska prosimy kierować na adres: hel@ug.edu.pl


Założenia i tekst projektu: K. E. Skóra i  I. Kuklik z zespołem SMIOUG

Szkice i rysunki architektoniczne: AM.architekci sp. z o. o.

Fotografie: R. Kretkiewicz, K. E. Skóra, J. Abramowicz, W. Waśkowski


<<< Stacja Morska

<<< Fokarium