Społeczne konsultacje na temat projektu p.n. „Błękitna Wioska”

Streszczenie dot. podprojektu:  Morświnarium 

Więcej na temat tego podprojektu dowiesz się klikając tutaj

Cel: budowa ośrodka badań i ekspozycji edukacyjnej morświnów bałtyckich na potrzeby ochrony gatunkowej.

Funkcja. Miejsce badań z zakresu biologii oraz ekologii morświnów połączone z działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi w stosunku do różnych grup społeczeństwa w celu skuteczniejszej ochrony bałtyckiej populacji tych zwierząt

Lokalizacja: Hel, rejon południowego pirsu portu wojennego.

Struktura. Przewiduje się, że planowany ośrodek w wersji podstawowej powinien składać się z następujących elementów funkcjonalnych: basenu hodowlanego w postaci atolu (patrz foto); separatek zabiegowych i pielęgnacyjnych czyli płytkich basenów pozwalających na równoczesne przebywanie w nim zwierzęcia i opiekuna (weterynarza); budynku nawodnego dla bezpośredniego zaplecza technicznego i badawczego oraz dla ekspozycji edukacyjnej dla zwiedzających grup i turystów indywidualnych; pomostów komunikacyjnych i ekspozycyjnych; lądowego zaplecza technicznego.

Po przeprowadzeniu stosownych analiz przewiduje się także zaprojektowanie i wydzielenie siatkami dodatkowych przestrzeni pod molem lub pomiędzy pirsem a molem na wykonywanie specjalistycznych doświadczeń behawioralnych. Zastosowane rozwiązania techniczne będą uwzględniały ewentualną możliwość wykorzystywania ośrodka  lub jego części do eksperymentalnych hodowli także innych organizmów (np. ryb lub fok).

Termin. Budowa ośrodka będzie mogła się rozpocząć po realizacji kolejnych etapów prac przygotowawczych:

  1. Otrzymanie przez uniwersytet terenu na wykonanie lądowej części zaplecza edukacyjnego gwarantującego realizację całości projektu p.n. „Błękitna Wioska”.

  2. Opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych tego projektu i ostatecznej koncepcji architektonicznej.

  3. Uzyskanie uzgodnień stosownych organów i instytucji na realizację opracowanej koncepcji.

  4. Uzyskanie pozwolenia na budowę, co wiąże się z opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej oraz pozyskanie środków finansowych na realizację tej hydrotechnicznej inwestycji.

Czas powstania obiektu oblicza się na około 3-4 lata w latach: 2010 – 2015r.  

Więcej na temat tego podprojektu dowiesz się klikając tutaj

 Opinie i zapytania dotyczące projektu "Błękitna Wioska"  prosimy kierować na adres:
probaltic@univ.gda.pl

<<< Plany rozwoju

<<< Konsultacje społeczne