Aktualne granice zoogeograficznego

 rozprzestrzenienia

Neogobius melanostomus 

w Polsce i innych rejonach Europy

 

Początek rozprzestrzeniania N. melanostomus w Europie zauważono w latach 80-tych, gdy stwierdzono, że bytuje on w rzece Moskwa (Sokolov i in. 1989).  Był to, jak się przypuszcza przejściowy etap jego przenoszenia ku Bałtykowi. Razem z wodami balastowymi statków kursujących z rejonu Mórz Czarnego i Kaspijskiego dotarł do Zatoki Gdańskiej (Skóra, Stolarski 1993a).

 

Pierwszy bałtycki okaz tego gatunku złowiono w 1990 roku w rejonie portu Hel. Na podstawie  wieku ryby i rozmieszczenia raportów o miejscu złowienia kolejnych ustalono, iż dotarcie tego gatunku do Zatoki Gdańskiej musiało nastąpić przynajmniej 3-4 lata wcześniej w rejonie Gdyni (Skóra, Stolarski 1993b). W roku 1994 obecność tych ryb odnotowywano już niemal w całej polskiej części Zatoki Gdańskiej a rok później, pozyskano pierwsze okazy z poza tego akwenu (Grygiel 1995, Kuczyński 1995). Pod sam koniec lat 90          N. melanostomus dotarł (zapewne przez przyujściowe odcinki rzek) do przymorskich jezior Łebsko i Gardno w Słowińskim Parku Narodowym  (Ciepielewski i Hornatkiewicz-Żbik, 2003).

 

Obserwując stały wzrost liczebny populacji N. melanostomus w Zatoce Gdańskiej (Sapota 2002) zauważono, że  zaczął wnikać w estuarium Wisły. W końcu lat 90 występował już zarówno w Motławie jak i Wiśle Śmiałej w rejonie Przegaliny  (Skóra, Kozik n.pub). W roku 1999 stwierdzono pierwsze okazy w polskiej części Zalewu Wiślanego (Borowski 1999), a dwa lata później w jego części rosyjskiej (Tylik 2001). Jak wynika z najnowszych doniesień ekspansja N. melanostomus posuwa się w górę rzeki oraz jej dopływów. Najwyżej położone stanowisko zostało znalezione 130 km od ujścia rzeki na wysokości Świecia (Kostrzewa, Grabowski 2003). Tu zasięg zoogeograficznego występowania N. melanostomus zaczyna się wtórnie nakładać z podążającym od południowego wschodu Europy, innym ponto-kaspijskim gatunkiem - Neogobius fluviatilis, który dotarł już do odcinka pomiędzy Gniewem a Tczewem  (Kol. 9.07.2003. Skóra K. E., dane n.publ).

 

Do niedawna całkowicie brakowało potwierdzeń występowania                           N. melanostomus na środkowym i zachodnim  wybrzeżu Polski, a jedyna informacja z rejonu Zatoki Pomorskiej z 1996 roku nie była dobrze udokumentowana.

 

Wykonany w 2003 roku zwiad dostarczył uzupełniających danych. Obserwacje podwodne oraz wywiady z wędkarzami pozwoliły na zebranie materiału z miejsc nowych. Stwierdzono, że N. melanostomus występuje w rejonie umocnień brzegowych k/ Jarosławca oraz  w Dziwnowie w kanale ujściowym rzeki (foto. 1, 2; Skóra, Woźniewska dane n.publ.). Otrzymano także pierwsze informacje o połowach tego gatunku przez wędkarzy w Kanale Piastowskim w Świnoujściu (Wolnomiejski N., Stepanowska K., inf.ust.).

 

Potwierdzono, spodziewaną na podstawie doniesień Ciepielewskiego i Hornatkiewicz-Żbik 2003, obecność N. melanostomus w Łebie -  w basenach portu i ujściowym łączącym morze z jeziorem Łebsko odcinku rzeki (Foto. 3,4; Skóra, Woźniewska dane n.publ).

 

Stwierdzono także, że miejscem bardzo licznego zasiedlenia jest obecnie  rejon podwodnych umocnień portu Władysławowo (Foto. 5; Skóra, Woźniewska dane n.publ).

 

Foto. 1,2 (J. Woźniewska)

 

Foto. 3,4 (J. Woźniewska)

 

Foto. 5 (J. Woźniewska)

Mapa 1. Miejsca występowania N. melanostomus w Polsce (stan na 2003 rok)

 

Mapa 2. Daty (rok) doniesień o stwierdzeniu N. melanostomus w różnych częściach zlewiska Bałtyku.

Pojedyncze okazy jakie u niemieckich wybrzeży w 1999 roku stwierdził w połowach rybackich (H.Winkler, dane nie publ.) zostały ostatnio wzbogacone o obserwację pochodzącą z rejonu przylądka Darss na wyspie Zingst  (Skóra 2003). Jest to jak na razie najdalszy zachodni kraniec zakresu występowania tego gatunku w Bałtyku.

 

Na wschodnim wybrzeżu tego morza, N. melanostomus został odnotowany rok wcześniej, gdy pojedynczy okaz złowiono w estońskiej Zatoce Parnu (Ojaver 2002).

 

Jak dotąd brak jest obserwacji na temat występowania N. melanostomus u północnych brzegów Bałtyku.  Można się jednak spodziewać, że charakter i rodzaj skandynawskich siedlisk w sposób optymalny będą odpowiadać sposobowi życia tego gatunku co doprowadzi do szybkiej eskalacji jego inwazji w tym morzu.

 

Warto dodać, że N. melanostomus wykazuje także ekspansje w górę rzek zlewiska Morza Czarnego. Jak podaje Simonovic i in (2001) w latach 1997 i 98 dwie ryby tego gatunku odkryto w granicach Jugosławii k/ Prahovo (a), 861 km od ujścia Dunaju. Dwa lata później stwierdzono go już w rejonie Wiednia (Wiesner, 2000).

 

Wydaje się tylko kwestią czasu aby gatunek ten powtórzył drogę rozprzestrzeniania się N. fluviatilis oraz N. gymnotrachelus, które przez Dniepr, Prypeć i Kanał Królewski przeniknęły do dorzecza Wisły (Danilkiewicz 1996 i 1998). O jego współczesnych antropogenicznych możliwościach przenikania w górę rzeki może świadczyć fakt dotarcia aż w rejon Zlobin(a) na Białorusi (Guljugin 1998).

 

Mapa 3.  Daty (rok) doniesień o stwierdzeniu N.melanostomus w różnych częściach Europy.

Także droga wodna Kanałem Dunaj – Men wydaje się bramą na jego szybkie przeniknięcie do Morza Północnego.

 

Można przypuszczać, że sukces w globalnej ekspansji gatunku, a                       N. melanostomus dotarł przecież aż do Wielkich Jezior Ameryki Północnej (Jude, i in. 1991),  jest w dużej mierze bezpośrednio spowodowany czynnikami antropogenicznymi – rozwojem żeglugi i hydrotechnicznymi przekształceniami rzek i wybrzeży.  Nie można jednak wykluczać, że w rejonach naturalnego bytowania gatunku oraz sąsiednich, a także w miejscach do których został zawleczony zachodzą sprzyjające mu ekologiczne zmiany. Tylko częściowo mogą one być tłumaczone efektem naturalnej ewolucji biotopów i biocenoz.

 

Głównymi akceleratorami tych procesów pozostają dziś czynniki antropogeniczne – oddziaływujące pośrednio na klimat, eutrofizację akwenów, czy ubytki w zasobach gatunków będących w stosunku do N. melanostomus naturalnymi drapieżnikami.

 

W zaistniałych warunkach, naturalne biologiczne i ekologiczne predyspozycje  gatunku będą sprzyjać  jego dalszemu rozprzestrzenieniu się.

 

Krzysztof E. Skóra (2004)

 

Literatura:

1. Borowski W., 1999, Babka bycza w Zalewie Wiślanym, Mag.Przem.Ryb., 4(12); 39.

2. Ciepielewski W., A. Hornatkiewicz-Żbik - Różnorodność ichtiofauny w jeziorach Słowińskiego Parku Narodowego 2003, Nr 2

3. Danilkiewicz, Z. (1996): Babka lysa (gologlowa), Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) (Perciformes, Gobiidae) - nowy, gatunek w ichtiofaunie  zlewiska Morza Baltyckiego. Kom. Ryb. IRS, 2, 27–29.

4. Danilkiewicz, Z. (1998): Babka szczupla, Neogobius fl uviatilis (Pallas, 1811), Perciformes, Gobiidae - nowy, pontyjski element w ichtiofaunie  zlewiska Morza Baltyckiego. Fragmenta Faunistica, 41, 269–277

5. Grygiel W. 1995, Występowanie nowego gatunku babki Neogobius melanostomus (Pallas 1811) w polskich obszarach morskich Notatka w Zakładzie Biologii i Ochrony Zasobów MIR, Gdynia.

6. Guljugin S.Y. 1998) Rosprostranienije areala ponyokaspijskih buchkov Neogobius fluviatilis, N.melanostomus pod vozdiejstwem antropogennyh faktorov.

7.  Jude, D.J., Reider, R.H., Smith, G.R. 1991.  First evidence of Gobiidae in the Great Lakes basin. 34th Conf. of the int. Assoc. for Great lakes Research, Buffalo, N.Y. (USA), Programme and Abstracts, published by: IAGLR/Univ. Michigan, Ann Arbor, Mi. USA, p. 124.

8.  Kostrzewa J., Grabowski M., 2003. Oportunistic feeding strategy as factor promoting the expansion of racer goby (Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857) in the Vistula basin. Lauterbornia 48: 91-100.

9. Kuczyński J., 1995, Babka krągła N.melanostomus (Pallas 1811) - emigrant z Basenu Pontokaspijskiego w Zatoce Gdańskiej, Bulletin Sea Fish Institut, 2 (135); 68-71.

10. Sapota M. 2002. Invasion of round goby (Neogobius melanostomus) from the Ponto-Caspian to the Baltic. BIOMARE Newsleter 2; 7

11. Simonovic, P., M. Paunovic, and S. Popovic, 2001. Morphology, Feeding, and Reproduction of the Round Goby, Neogobius melanostomus (Pallas), in the Danube River Basin, Yugoslavia, University of Belgrade.  Journal of Great Lakes Research (2001) 27(3): 281-289. 

12. Skóra 2003. Internet, 2004.03.01 on line

http://hel.univ.gda.pl/aktu/2003/babka.htm

13. Skóra K.E., Stolarski J., 1993a, New fish species in the Gulf of Gdańsk. Neogobius sp [cf. Neogobius melanostomus (Pallas 1811)], Bulletin of the SFI, Gdynia, 1(128); 83.

14. Skóra K.E., Stolarski J., 1993b, Neogobius melanostomus (Pallas 1811) a new immigrant species in the Baltic Sea. Estuarine ecosystems and species. Proceedings of 2 - nd Internatinonal Estuary Symposium held in Gdańsk, October 18 -22, 1993.  PAS, Gdynia, Crangon, 1; 101-108.

15. Sokolov, L.I., Sokolova, E.L., and Goloviatok, G.Yu. 1989. [New inhabitants of the River Moscow] (in Russian). Priroda 9:80-81.

16. Tylik K. 2001 Uniwersytet w Kaliningradzie (inf.ust.)

17. Ojaver H. 2002 inf.ust, Internet, 2004.01.19 on line, 

  http://www.sea.ee/Sektorid/merebioloogia/MASE/Fish.htm 

18. Wiesner, C., Spolwind, R., Waidbacher, H., Guttmann, S., Doblinger, A. (2000): Erstnachweis der Schwarzmundgrundel Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) in Österreich.. Österreichs Fischerei, 53, 11/12, 330 -331.

<<<POWRÓT