Za chwilę na ekranie twojego komputera będziesz mieć okazję poznać mieszkańców Bałtyku.Wykonując pod wodą zdjęcia i filmy kolejnych gatunków i ich siedlisk, pragniemy odbiorcy mniej obeznanemu z przyrodą morza,w sposób popularny przedstawić podwodny świat
na co dzień ukryty przed ludzkim wzrokiem.