Współczesny ekosystem Morza Bałtyckiego ma zaledwie około 3,5 tysiąca lat. Jest bardzo młody
i czuły na zmiany. Bałtyk jest morzem wyjątkowym. To największy zbiornik wód słonawych na świecie. Jego natura pozwala na harmonijne bytowanie organizmów słodkowodnych i morskich. Wiele z nich występuje bardzo rzadko i jest zagrożonych wyginięciem przez nieroztropne działania człowieka. Mimo cywilizacyjnego postępu, ciągle niszczymy biotopy, zasoby niektórych gatunków wyławiamy
w nadmiarze, zaśmiecamy i zanieczyszczamy siedliska. Spływające rzekami rolnicze nawozy i ścieki komunalne sprawiają, że wody naszego morza są
w lecie coraz mniej przejrzyste. Powoduje to rozwój fitoplanktonu - mikroskopijnych glonów, których drobne komórki zawieszone w wodzie czynią ją mało przeźroczystą. Wiele podwodnych roślin odczuwa niedostatek światła. Nie ułatwia to także prowadzenia podwodnych obserwacji. Dopiero zimą
i wczesną wiosną przy rozkwicie roślin Bałtyk daje szanse na oglądanie wspaniałych obrazów podwodnego świata i zrobienie dobrych zdjęć.

Nie wszyscy mieszkańcy naszego morza mają już wykonane swoje portrety w naturalnym środowisku. Ich kolekcjonowanie trwa. Pionierem tego przedsięwzięcia był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Roman Wojtusiak. Zanurzył się w wodach Bałtyku w opracowanym przez siebie hełmie nurkowym, publikując w 1938 roku pierwsze podwodne zdjęcia organizmów żyjących na dnie Zatoki Puckiej.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" idąc tym śladem, jednocząc wokół siebie naukowców, podwodnych fotografów i filmowców realizuje projekt

pt . ŻYCIE BAŁTYKU

ATLAS ORGANIZMÓW I BIOTOPÓW.