EKOPATROL

Ekopatrol - czyli monitoring antropopresji w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz wspomaganie ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk:

  • obserwacje bieżące,  

  • informacje archiwalne, 

  • diagnozy i opinie.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi monitoring wód rejonu Zatoki Gdańskiej, pod kątem rozpoznawania zagrożeń dla fauny, flory i siedlisk przyrodniczych tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i gatunków chronionych. Obserwacjami prócz wody i jej zasobów objęto także strefę brzegową akwenu oraz tereny Półwyspu Helskiego.

Zbiór danych i realizowane badania mają wspomóc ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk. Prowadząc monitoring zjawisk i zdarzeń nieobjętych państwowym systemem inspekcji, działania naukowe i info - edukacyjne Stacji Morskiej IOUG  mają wesprzeć lokalną i centralną administrację w działaniu na rzecz usuwania zidentyfikowanych zagrożeń i tworzeniu profilaktycznych planów zabezpieczeń dobrostanu zasobów naturalnych na rzecz aktualnych oraz przyszłych cywilizacyjnych potrzeb człowieka.

Identyfikowane, odnoszące się do określonej przestrzeni, siedlisk czy gatunków antropogeniczne zagrożenia prezentujemy w katalogach:

O gatunkach rzadkich i zagrożonych

Niszczenie brzegów

Niszczenie krajobrazu

Problemy komunikacyjne

Zanieczyszczenia

Ryf Mew

Cypel Helski

Inne problemy

 


<<<POWRÓT