Informacja o realizacji zadania zrealizowanego w ramach dofinasowania z WFOŚ i GW

Modernizujemy obieg wody morskiej

 

Nowe ujęcie wody

Modernizacja fokarium w toku i tłoku

 

 


<<< Stacja Morska - strona główna