Praktyki zawodowe 

w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego 


Uwaga: rekrutacja na praktyki w roku 2019 została zakończona

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu organizuje praktyki dla pełnoletnich uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. 

Osoby zainteresowane powinny:

1. zapoznać się z „Zasadami organizacji praktyk zawodowych w Stacji Morskiej IO UG”, przemyśleć je i po akceptacji wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy(obecnie trwa jego modernizacja i zostanie on udostępniony w 2020r.),

2. w porozumieniu z opiekunem praktyk macierzystej szkoły / uczelni przesłać do Stacji Morskiej formularz zgłoszeniowy.

3. po otrzymaniu zgody ze Stacji Morskiej i ostatecznym ustaleniu terminu praktyki przesłać skierowanie i umowę o organizację praktyki wystawione przez szkołę / uczelnię macierzystą,

 

4. w ustalonym terminie przyjechać do Helu.

 


 

Uwaga! Praca w ośrodku hodowli i rehabilitacji fok (fokarium) odbywa się na zasadzie wolontariatu - szczegóły tutaj.

 


Pytania w sprawie praktyk:

mgr inż. Bartłomiej Arciszewski
tel. 58-675-08-36 

e-mail: ocebar@ug.edu.pl  

 


 

Adres do korespondencji:
 

Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry 
Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. 
Morska 2, 84-150 Hel
z dopiskiem „Praktyka”


<<< POWRÓT