Zasady organizacji 
praktyk zawodowych 

Działalność badawcza Stacji Morskiej w Helu opiera się na prowadzeniu analiz biologicznych. Pobieranie i  konserwacja prób wiąże się z uśmiercaniem ryb i bezkręgowców oraz udziałem w sekcjach ryb i ssaków morskich. Wysyłając zgłoszenie na praktykę, student / uczeń wyraża zgodę na udział w tych zajęciach. Osoby, które nie chcą lub nie mogą w nich uczestniczyć proszone są o nie przesyłanie zgłoszeń.


TERMINY

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu przyjmuje na praktyki pełnoletnich uczniów i studentów przez cały rok. Czas trwania i charakter praktyk uzależniony jest od bieżących potrzeb oraz możliwości placówki. Minimalny okres praktyki w okresie wakacyjnym to 4 tygodnie, w terminach: 1 - 31 lipca, 1 - 31 sierpnia oraz 1 - 30 września. Od października do czerwca terminy praktyk ustalane są indywidualnie.


ZADANIA

Praktykanci wdrażani są w bieżące prace Stacji Morskiej obejmujące:

 • obsługę hodowli doświadczalnych (głównie ichtiologicznych): karmienie ryb, ważenia kontrolne, pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody,

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu urządzeń hodowlanych: kontrola pracy pomp i filtrów, reagowanie w sytuacjach awaryjnych,

 • udział w pracach terenowych i laboratoryjnych: rejsy i wyjazdy badawcze, połowy ryb, analizy jakościowe i ilościowe zebranych prób, sekcje ryb, przygotowanie i konserwacja preparatów, 

 • prowadzenie raportów z wykonywanych zadań: wprowadzanie danych do komputera, podstawowa analiza wyników,

 • opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych projektów,

 • prace porządkowe i konserwacja sprzętu,

 • doraźna pomoc w fokarium Stacji Morskiej.


CZAS I MIEJSCE PRACY

Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzętami i w terenie oraz metodyką prowadzonych doświadczeń, praktykanci wykonują swoje obowiązki w różnych porach doby, także w nocy. Czas pracy z reguły nie przekracza 8 godzin na dobę. W sytuacjach wyjątkowych, podyktowanych stanami awaryjnymi lub pracami w terenie, czas pracy może zostać wydłużony,  jednak nie przekroczy 160 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym.


DYSPOZYCYJNOŚĆ

Z uwagi na charakter zadań powierzanych praktykantom warunkiem przyjęcia na praktyki w Stacji Morskiej jest zgoda na poniższe zasady dotyczące stałej dyspozycyjności:

 • praktykanci, opuszczając teren Stacji Morskiej są zobowiązani (nawet w czasie wolnym od pracy) do pozostawienia w portierni placówki informacji o planowanym czasie ich nieobecności oraz do bezzwłocznego powrotu na żądanie Kierownika Stacji Morskiej lub opiekuna praktyk.

 • praktykanci wyrażają zgodę na udostępnienie numeru posiadanego telefonu komórkowego opiekunowi praktyk.

 • planowana dłuższa nieobecność praktykanta w Stacji Morskiej lub wyjazd z miejsca odbywania praktyk wymaga wcześniejszego uzgodnienia z opiekunem praktyk.


ODZIEŻ

Prace w Stacji Morskiej często odbywają się w terenie. Praktykanci we własnym zakresie zaopatrują się w:

 • osobistą odzież roboczą do wykonywania prac porządkowych tj. czyszczenie i konserwacja łodzi, czyszczenie urządzeń hodowlanych,

 • obuwie terenowe, kalosze z cholewą przynajmniej do połowy łydki !

 • nieprzemakalną kurtkę z kapturem, sweter lub inne ciepłe ubranie,

 • czapkę !

 • śpiwór.

UWAGA: osoby bez odpowiedniej odzieży nie będą przyjmowane na praktykę !


ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Stacja Morska udostępnia praktykantom nieodpłatnie miejsca noclegowe (pobierana jest jednorazowa opłata 6,48zł za pranie pościeli) - zwykle w pokojach 2-4 osobowych oraz mesę wyposażoną w sprzęt kuchenny, umożliwiający samodzielne przygotowywanie posiłków. Koszty wyżywienia ponosi praktykant lub jego uczelnia macierzysta..

Praktykantów obowiązuje regulamin mieszkańców bazy noclegowej Stacji Morskiej.

We wszystkich pomieszczeniach Stacji Morskiej obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


UBEZPIECZENIE

Praktykant jest zobowiązany posiadać potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.


UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI 

Przyjęcie na praktykę następuje na podstawie porozumienia stosownych komórek organizacyjnych uczelni delegującej praktykanta i Uniwersytetu Gdańskiego odpowiedzialnych za organizację tej formy praktyki.

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2008r.


<<< POWRÓT