UWAGA RYBACY I WĘDKARZE !

 

    

Stacja Morska w Helu prowadzi zarybienia Zatoki Puckiej pstrągiem tęczowym i bada wpływ tego gatunku na strukturę lokalnej ichtiofauny. Jednorazowa ilość wypuszczonych ryb wynosi ok. 30 – 50 tysięcy sztuk. Celem akcji jest redukcja ryb ciernikowatych na tym akwenie.

Zwracamy się z prośbą o informowanie nas o złowionych pstrągach. Musimy znać długość całkowitą złowionej ryby oraz pobrać jej przewód pokarmowy do badań. Ryby pozostają własnością łowiącego!

 

Badania i akcję zarybieniową  finansują:

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

· Komunalny Związek Gmin we Władysławowie,

· Uniwersytet Gdański.

 

Akcja zarybiania pstrągiem tęczowym jest zgodna z zaleceniami programu p.n. „RYBY DLA ZATOKI” zmierzającego do odtworzenia i lepszej ochrony zasobów ryb Zatoki Puckiej.

W Zatoce Puckiej ciernikowate dominują liczebnie nad innymi gatunkami ryb żyjącymi w strefie przybrzeżnej. Cierniki odżywiają się między innymi larwami i ikrą ryb użytkowych. Występując masowo konkurują z młodzieżą tych ryb o pokarm. Wcześniejsze badania Stacji Morskiej dowodzą, że odpowiednim drapieżnikiem do walki z nadmiarem ryb ciernikowatych jest pstrąg tęczowy, który nie gardzi ciernikiem jako swym pokarmem.

Uznano, iż pstrągi tęczowe powinny być bezpiecznym narzędziem dla zmniejszenia udziału ryb ciernikowatych w strukturze ichtiofauny Zatoki Puckiej, ponieważ nie rozmnażają się w naszych wodach, a ich liczebność możemy ściśle kontrolować wielkością zarybień. Ponadto pstrągi tęczowe nie konkurują z rodzimymi gatunkami - trocią wędrowną i łososiem o ich pokarm.

Obecność pstrągów w Zatoce Puckiej wpłynie na zwiększenie szans przeżycia ikry i wylęgu ryb, na których żerują cierniki, oraz zmniejszy konkurencję o pokarm. Ponadto występowanie pstrąga tęczowego w rybostanie będzie pozytywnie oddziaływało na efekty zarybień innymi gatunkami, jakie są i będą prowadzone w  ramach programu odnowy zasobów ryb Zatoki Puckiej. Zwiększy to także dochodowość przybrzeżnych połowów rybackich i atrakcyjność Zatoki Puckiej jako łowiska wędkarskiego. Pośrednio zatem wspomoże także lokalny sektor turystyczny.

Sukces badań nad efektami ekologicznymi akcji zarybieniowych pstrągiem tęczowym zależy od łowiących ten gatunek rybaków i wędkarzy. Czym więcej dostarczą materiału badawczego, tym więcej będzie zebranych danych i trafniejsze wnioski z ich analizy. To także pewność dla instytucji finansujących, że warto dotować zarybianie Zatoki Puckiej. Zatem powodzenie akcji, w tym pozyskiwanie argumentów i kolejnych sojuszników na rzecz jej kontynuowania, jest w rękach łowiących ryby.

Rybaków i wędkarzy, chcących służyć pomocą, prosimy o utrzymywanie kontaktu ze Stacją Morską w Helu i dostarczanie niezbędnego materiału. Nawet małe pstrągi mają wartość badawczą.

Niektóre z wypuszczanych pstrągów przy płetwie grzbietowej będą miały wszczepiony znaczek identyfikacyjny. Za przekazanie znaczka wraz z informacjami o dacie, miejscu złowienia, długości pstrąga oraz pobranie wnętrzności ryby będzie wypłacona premia w wysokości 20 zł. Sam znaczek będzie wykupywany za 10 zł.

Wycinane przewody pokarmowe (jeśli można z gonadami) prosimy przechowywać w chłodzie, najlepiej zamrożone. Powiadomieni w porę, przyjedziemy po nie możliwie jak najszybciej.

Złowione pstrągi pozostają własnością rybaka lub wędkarza. Przypominamy, że przekazywane na czas i we właściwej formie materiały oraz dane pomogą w ocenie dokonywanych zarybień, a także w ich dalszym planowaniu.

Pytania prosimy kierować do: 

STACJA MORSKA INSTYTUTU OCEANOGRAFII 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Morska 2, 84-150 Hel

tel.( 24h): (58) 675-08-36, fax: (58) 675-04-20

e-mail: hel@ug.edu.pl 


<<< RYBY DLA ZATOKI

<<< RYBY DLA ZATOKI - Wprowadzenie

<<< AKTUALNOŚCI - Pstrągi w Zatoce